Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ

Тоҷикӣ вироиш

Хусусиятҳои сарфиву наҳвӣ вироиш

Ит-ти-ҳо-ди Ҷум-ҳу-ри-ҳо-и Шӯ-ра-ви-и Сот-си-а-лис-тӣ

Ибораи устувор (топоним).

Талаффуз вироиш

Хусусиятҳои семантикӣ вироиш

 
Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ

Мазмун вироиш

  1. Шаблон:таърихӣ. ҷуғ. ҳамон Иттиҳоди Шӯравӣ ◆ Намунаи истифодабарӣ нишон дода нашудааст (ниг. ба тавсияҳо).

Синонимҳо вироиш

  1. Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ, Иттифоқи Советӣ

Антонимҳо вироиш

  1. --

Гиперонимҳо вироиш

  1. давлат, кишвар

Гипонимҳо вироиш

  1. Маскав

Калимаҳои алоқаманд вироиш

Пайдошавӣ вироиш

Пайдо шудааст аз ??

Тарҷума вироиш

Тарҷума вироиш